Mens Tennis Forums banner
1 - 20 of 858 Posts

·
Registered
Joined
·
366 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hallo beste vlamingsjes,
zolang wtaworld.com bijna niet werkt dacht ik om hier even onze tent op te slaan ;)

Ik wou dezelfde openingszin hier zetten, maar kweet nie meer juist hoe die gaat :eek:
 

·
Registered
Joined
·
398 Posts
Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.

'k Dacht nu juist dat ik er vanaf was :p
 

·
Registered
Joined
·
398 Posts
lalalalalalalalalalalalalalalalalalala :p (of hedde liever dat ik in 't Vlaams zing ;))
 

·
Registered
Joined
·
398 Posts
Btw Vlaams spreken tegen iemand met een Amerikaanse vlag vind ik maar raar zenne :p
 

·
Registered
Joined
·
398 Posts
Euh lalalalalalalalalalalalalalalalalalala zeker (maar de la wordt iets anders uitgesproken eh ;))
 

·
Registered
Joined
·
366 Posts
Discussion Starter · #16 ·
alee kzal mee zingen

"want ik ben gek op jou, en ik kan er niks aan doen, want ik ben gek op jou tis nu echt niet meer te doen, spring omhoog naar omlaag en we draaien in het rond, want ik ben gek op jou tis echt niet meer te doen.... "

Ze heeft dat dan nog zelf geschreven ook hé ons bettyke :eek: :eek: :eek:
 
1 - 20 of 858 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top