Mens Tennis Forums banner

Tennisinfo website! (dutch)

1502 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  baico
Beste tennisfan,

Momenteel ben ik en een team aan het bouwen van een tenniswebsite, iets wat moet uitgroeien tot de grootste nederlandstalige website over tennis. We hebben al enkele medewerkers voor het WTA, graag zouden ons team van ATP ook graag uitbreidden. Via een puntensysteem wordt jij voorrzien van de nodige vergoedingen. Heb jij zin om ons team uit te breiden? Heb je zin om in een leuke bende van tennisfans terecht te komen. Dan zoeken we jou!

Je kan me contacteren via PM, msn ([email protected]), e-mail ([email protected])

Groeten
Frederik Vermeire aka baico
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top