Mens Tennis Forums banner
1 - 20 of 451 Posts

·
Registered
Joined
·
831 Posts
Discussion Starter · #1 ·
hey!
misschien kunnen we hier de foto's van de belge poste , en ook van de minder bekende belgen...
 

·
Registered
Joined
·
831 Posts
Discussion Starter · #2 ·
hier zijn der enkele van steve darcis wanneer hij vorig jaar een juunioretoornooi won.. 

·
Registered
Joined
·
831 Posts
Discussion Starter · #3 ·
enkele ni echt bekende:
arnaud fontaine

Dominique Coene

Renaud Thys

Timothy AErts
 

·
Registered
Joined
·
831 Posts
Discussion Starter · #5 ·
sorry fleemke khad misschien uwen thread moete houde *domme ik*
 

·
Registered
Joined
·
831 Posts
Discussion Starter · #8 ·
een vraagske is dat Elke Clijsters helemaal rechts? of laten mijn ogen mij nu helemaal in de steek?
 

·
Registered
Joined
·
831 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Yvonne, van Steve Darcis ook ni? hij was dees jaar top 10 bij de juniore..
 

·
Registered
Joined
·
831 Posts
Discussion Starter · #17 ·
:D especially LOL @ olli, that pic was also in the newspaper today ! isn't he cute :D
 
1 - 20 of 451 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top