Mens Tennis Forums banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
3,033 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Животът значи толкова неща,
но аз единствено в едно откривам смисъл,
в една усмивка и в една душа,
в едни ръце намирам своя пристан.

За мен живота значат две очи,
едно усещане за мъж по мойте пръсти,
за мен живота значиш само ти,
във храма на сърцето ти се кръстя.
 

·
Registered
Joined
·
3,033 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Thank you :hug:

do you speak Bulgarian or you are referring to the previous post? :p
 
1 - 3 of 3 Posts
Top