MensTennisForums.com

MensTennisForums.com (http://www.menstennisforums.com/forumindex.php)
-   Thailand Open (http://www.menstennisforums.com/338-thailand-open/)
-   -   ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ (http://www.menstennisforums.com/338-thailand-open/49690-roger-federer-cheering-thread.html)

Daniel 08-19-2005 01:49 AM

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
Vamos Roger, defend your title :kiss: :worship: :worship:

Daniel 09-07-2005 12:10 AM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
Go Roger~~~~~~ :bigclap: :hug: :kiss: :D :aparty: :bounce:

Melissa10 09-08-2005 01:49 PM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
Go Go Go, Roger! :worship:

lunahielo 09-12-2005 08:38 PM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
Best of luck in Bangkok, Rogi.
Defend your title.......................... :yeah:

Nocko 09-20-2005 06:24 AM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
:banana: Good Luck Roger! :banana:
Stay healthy. :angel: Enjoy this tournament and grab the title again! :yeah:

TennisGrandSlam 09-20-2005 02:10 PM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
Go Go Go

Roger must be the Winner!

oneandonlyhsn 09-20-2005 07:16 PM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
Hopp Rogi show them you are http://tinypic.com/dw6h4z.gif

Daniel 09-21-2005 04:20 AM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
Vamos Roger!!!!! :bounce: :kiss:

Fergie 09-21-2005 04:40 AM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
Hopp Rogi, defend your title!!! :bounce:

pomnok 09-21-2005 11:56 AM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
Paradorn will defeat Federer in his hometown. HA...HA...HA (Dream and wake up)

Art&Soul 09-22-2005 01:51 PM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
GO NINJAAAAAAAA, NINJA RULES AND KICKs ASS THERE :cool:

Stevens Point 09-24-2005 11:38 PM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
You were an important factor for this Davis Cup win!! Well done, and thank you for letting Switzerland stay in the world group!! :worship:

Now Bangkok!! Good luck, Roger!!! I hope you have some time to adjust to the 5 hour time difference and the hard coart again!!!

PaulieM 09-25-2005 08:04 PM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
GOOD LUCK ROGER!!!!!! :rocker2:

Daniel 09-25-2005 09:26 PM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
Go Roger :worship: :D

Daniel 09-26-2005 08:23 AM

Re: ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ThE RoGeR FeDeReR ChEeRiNg ThReAd ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
 
:bounce: :clap2: :banana: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


All times are GMT. The time now is 11:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome