MensTennisForums.com - View Single Post - ^_^ Marin' Press: articles, videos, audios and anything else you share ^_^
View Single Post
post #114 of (permalink) Old 01-27-2010, 03:07 PM
country flag TiggerAngel
Registered User
 
Join Date: May 2008
Posts: 26
                     
Re: ^_^ Marin' Press: articles, videos, audios and anything else you share ^_^

http://www.slobodnadalmacija.hr/Teni...6/Default.aspx

Translation by google translate.

Husband visionary Vicka: predicted I Čilićevo semifinal!

Teniske uspjehe Marina Čilića na Australian Openu u Melbourneu vjerno prate i međugorski fratri. Tennis success Marin Cilic at the Australian Open in Melbourne faithfully follow and Medjugorje Franciscans.

Hercegovačko mjesto živi ovih dana za mladića koji niže sjajne rezultate, a uzbuđenje pojačava činjenica što hrvatskog Davis Cup reprezentativca svi znaju kao mirnu i dragu osobu. Hercegovacko place live these days for young men who lower great results, and excitement reinforces the fact that Croatian Davis Cup national team everyone knows the quiet, and favorite people.

No, u Međugorju je bilo i uspješnih prognozera koje Marinov ulazak u polufinale nije nimalo iznenadio. However, in Medjugorje was also successful forecaster of Marinov enter the semifinals is no surprise.

„ Marin je draga osoba koja ima veliki dar i Bogu hvala na tom daru. "Marin is a dear person who has a great gift, and God thank you for this gift. Puno ga pozdravljamo i uz njega smo. Much greets him and with him we are. Također pozdravljamo njegovog brata Vinka koji doista mnogo doprinosi Marinovim uspjesima“ kazala je najpoznatija međugorska vidjelica Vicka Ivanković –Mijatović u svoje ime i ime supruga Marija. We also welcome his brother Vincent, who indeed many contributions Marinov successes, "said most of Medjugorje visionary Vicka Ivankovic-Mijatovic in his name and his wife Mary.

Naime, Marin Čilić i njegov brat Vinko su se prije odlaska u Chennai u jednom ležernom druženju našli su Vickom i njenim suprugom Marijom. In fact, Marin Cilic and his brother Vincent had before going to Chennai in a casual get-together they found Vick and her wife, Mary. Marijo je tada Marinu kazao „ Sretno i čujemo se nakon polufinala Australian opena“. Mary then Marino said, "Good luck and we hear after the semifinals Australian Open."

Marijo je, ispostavilo se , predvidio njegov najbolji rezultat karijere. Mary was, it turned out, predicted his best result of his career. I zato mu je u utorak odmah nakon pobjede na Roddickom posla poruku i čestitao mu na velikom uspjehu. And because he was on Tuesday immediately after winning Roddick sent the message, and congratulated him on the big success.

Međugorski župnik fra Petar Vlašić veliki je navijač Marina Čilića. Medjugorje priest Fr Peter Vlasic big fan Marin Cilic. I svi međugorski fratri redovito prate Marinove mečeve putem satelita i svi su njegovi veliki navijači… And all the Medjugorje Franciscans regularly monitored Marinove matches via satellite and all his great fans ...

„ Marin je pun snage, volje,htijenja, samopouzdanja, pun entuzijazma. "Marin is full of strength, will, aspirations, confidence, full of enthusiasm. On sebe ne hvali. He himself does not boast. On igra. He plays. Stalno to govorim on ide dalje. Constantly to say he goes on. Nema premca . There is no precedent. Neka bude prvi i neka ga Bog i Gospa pomognu.“ kazao je međugorski župnik o tenisaču koji čim dođe u Međugorje redovito ide u crkvu i na molitvu. Shall be first and let God and Our Lady help. "Said the pastor of Medjugorje on the tennis player who once came to Medjugorje regularly goes to church and to prayer.

U Međugorju se na svakom koraku priča samo o Marinovom velikom uspjehu. In Medjugorje, on every step of the story only Marinov great success. Mnogi Međugorčani su ugradili satelit samo zbog Marina kako bi ga mogli gledati. Many Međugorčani are built satellite only because of Marina that it might look. Čude se HRT-u kako ne prenosi ove Čilićeve mečeve u kojima uživa cijeli svijet. Wonder HRT that does not transmit this Cilic matches in which enjoys the whole world.

Obitelj Marina Čilića otac Zdenko, majka Koviljka , stric Jure, rođak Jure, brat Mile gledala je satelitski prijenos meča Čilić – Roddick putem Eurosporta u obiteljskoj kući na Krstinama u Međugorju. Family Marin Cilic father Zdenko mother Koviljka, Uncle George, a cousin of George, brother Mile watched the satellite data match Cilic - Roddick by Eurosport in the family home in Krstina in Medjugorje.

Drugi Marinov brat Goran izravni prijenos je gledao u Mostaru. Another Marinov brother Goran broadcast was watched in Mostar. Treći, Vinko, s Marinom je u Australiji. Third, Vinko, with a marina in Australia. Mile, najmlađi Marinov brat koji igra tenis i među dvadeset je tenisača u Hrvatskoj dobne skupine do 16 godina kaže kako je bio siguran u bratovu pobjedu. Mile, the youngest Marinov brother who plays tennis and the twenty players in Croatia age groups up to 16 years said he was confident in his brother's victory.

„ Marin je bio bolji i zasluženo je pobijedio“. "Marin was better and deserved the win." U kući je ostao čekajući Marinov poziv. The house is still waiting Marinov call. No, najprije mu se javio brat Vinko koji ima nadimak „Vinan“ i kazao: „Sve je super. But first he informed the brother of Vincent, who has the nickname "Vinanima and said:" Everything is great. Raspoloženje je odlično. The mood is great. Marin se osjeća izvrsno. Marin feels excellent. Idemo dalje“ Let's go further "

Inače, Mile ide u I razred srednje turističke škole. Otherwise, the Mile goes in and form secondary tourism school. Stric Jure puno ne priča, ali nam je kazao kako je bio jako uvjeren kako će Marin napraviti najveći uspjeh u karijeri pobijediti Amerikanca Roddicka. Uncle George a lot does not talk, but we said he was very confident that Marin make the greatest success in his career to beat American Roddick.
TiggerAngel is offline  
 
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome