> Pim Pim News and Articles < - Page 31 - MensTennisForums.com
Reply
 
LinkBack Thread Tools
post #451 of 590 (permalink) Old 09-16-2006, 03:53 PM
Registered User
 
Join Date: Apr 2005
Posts: 101
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

JOHANSSON, Joachim6-1 7-6(4) REHNQUIST, Bjorn [1]
tutti is offline  
post #452 of 590 (permalink) Old 09-16-2006, 04:44 PM
Registered User
 
margaret_gn's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: Sydney
Age: 30
Posts: 992
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

which means.... he won the title

supporting the Johansson clan Thomas and PimPim

& jurgenMELZER & jarkkoNIEMINEN & michaelRYDERSTEDT & tomasBERDYCH & richardGASQUET & robinSODERLING
tennis photos from 2008
tennis photos pre 2008
tennis reports
margaret_gn is offline  
post #453 of 590 (permalink) Old 09-16-2006, 06:35 PM
Sitzen ist fürn Arsch
 
Björki's Avatar
 
Join Date: Apr 2004
Posts: 50,259
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <


EISERN UNION

Bryans || Djokovic || Paire || Rojer || Tecau || Pospisil || Chiudinelli || Verdasco || Simon || Seppi || Leo Mayer

Björkman || Arthurs || Edberg || Nalbandian || Hanley || Rafter
T.Johansson || M.Norman || Aspelin || O. Rochus || Söderling


Björki is offline  
post #454 of 590 (permalink) Old 09-17-2006, 12:55 AM
Registered User
 
foolish pleasure's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Location: here
Age: 45
Posts: 292
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

Quote:
Originally Posted by Sommarsverige
Even if his opponents are not the best, it´s great to see that Pim Pim is winning matches again
absolutely!

it will help his ranking and his confidence

have you heard anything about what fredrick16 said about him being single? is he single again? (just kidding! )

are there any pictures does anyone know?

Last edited by foolish pleasure; 09-17-2006 at 03:14 PM.
foolish pleasure is offline  
post #455 of 590 (permalink) Old 09-17-2006, 10:38 AM
Registered User
 
missalyce's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 259
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

I can't found one but it's very hard for me to surf on swedish websites

well that's a great news
missalyce is offline  
post #456 of 590 (permalink) Old 09-17-2006, 12:32 PM
on clouds...
 
Sommarsverige's Avatar
 
Join Date: Aug 2003
Location: Valencia forever !
Posts: 13,407
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

Here is an article from Borås tidning I found, with a small picture also
I don´t think Pim Pim is single, because in the article it is often mentionned that he looked at Jenny during the match!

I can translate the article later today, as I have to go now!Pim-Pim laddar om i skymundan

Joachim "Pim-Pim" Johansson är tillbaka - och slår hårdare än någonsin. Men bara 20-talet applåderade försiktigt i Göteborg. - Visst längtar man till den stora scenen igen, säger tennisstjärnan.

Joachim "Pim-Pim" Johansson spelar i GLTK:s futureturnering den här veckan. Foto Jan Pettersson

TENNIS GÖTEBORG
Kvartsfinal på future-touren (bana nio i GLTK:s hallar) och Pim-Pim börjar med ett servegenombrott och avslutar med ett serveess.

6-1, 6-0 på Juho Paukku får finländaren att nästan skamset titta under lugg på vägen ut från banan.

Kul att vara tillbaka
Pim-Pim tittar på Jenny, friidrottare Kallur och den 24-årige tennisspelarens flickvän, för någon form av godkännande efter matchen och Jenny säger:
- Han tycker att det är riktigt kul att vara i gång igen, det märks varje dag.

Hänger du med inom tennisen?
- Nja, jag har testat att spela någon gång, men fråga mig ingenting om det, för jag är inte alls insatt.
Som idrottsstjärna (i år till och från skadad sådan) vet hon dock att vägen tillbaka är lång.

Den nionde plats på världsrankningen som svensk tennis stora löfte innehöll så sent som för två år sedan är numera plats 919.
- Men jag var nere på 1250, så det går framåt, säger Pim-Pim och skrattar.

Hur är formen nu?
- Bara bra tror jag. Det känns som om jag kan spela bättre tennis nu än när jag var som bäst tidigare, och det är väl på något sätt det som är meningen.

Aggressiv spelstil
Axeln opererade han förra sommaren och efter att i vintras plockat bort en lös broskbit i armbågen började hård rehabiliteringsträning.
- Det har gått bra allting och jag har fått anpassa träningen efter vem jag är. Men min spelstil, som är aggressiv och som kostar väldigt mycket kraft, kanske man inte skall träna tennis fyra, fem timmar varje dag utan variera mer för att få kroppen att hålla ihop.

När tror du att du kan vara tillbaka på allvar?
- Jag ser mig som tillbaka. Inte rankningmässigt, men spelmässigt. Jag har blivit tusen gånger starkare under uppehållet, rör mig bättre, returnerar bättre och tar fler riktiga beslut. Nu gäller det att spela mer matcher och framför allt hitta rätt tempo.

Chans att slå Sarstrand
Mot Paukku i GLTK:s future-kvartsfinal var det lätt och kontrollerat även om det small ordentligt några gånger.
- Jag kan bara spela på ett sätt. Men vi får se om kroppen är förberedd på många matcher nu under en vecka. Det var trots allt ganska länge sedan.

Som lottningen är väntar nu Fristad-sonen Marcus Sarstrand (spelar för Sandared) i semifinalen.

Sarstrand slog behärskat ut Daniel Kumlin med 6-2, 6-4 i sin kvartsfinal.
- Det blir en helt annan match. Sarstrand och Rehnquist (Björn) är två tuffa motståndare som är kvar, spelare som är vana vid större tävlingar. Men det är klart att jag har en bra chans att slå honom, säger Pim-Pim.
Efter Göteborg väntar Stockholm Open och sedan vidare till ATP-tävlingar i Madrid och Paris.
Om allt går som det ska.

Skall spela finaler
Och den hårt slående Johansson längtar ut.
- Verkligen. Det har varit mycket slit och mycket smärta i 14 månader nu. Jag har spytt efter träning och det är inget man gör för att klättra till topp 100. Jag skall tillbaka till världstoppen och spela finaler, sedan får vi se när det blir.

Vad tror du?
- Ingen aning, men tids nog. Jag känner att jag har där att göra och det är det viktigaste.

Pim-Pim varvar ner på motionscykeln. Efter tre matcher på tre dagar är det ett måste.
- Nu är det ruskigt lätt att bli stel och få träningsverk. Och jag vill jättegärna vinna tävlingen så det är bäst att se över kroppen.

Gillar sin tennis
Marcus Sarstrand väntar först, vid lunchtid i dag.
Sedan får resultaten tala.

Den stora scenen, inför den stora publiken - blir återigen en stor utmaning.
- Tur att jag gillar det här, säger Pim-Pim kort.

Tommy Robredo David Ferrer Pere Riba Fernando Verdasco

Pico Monaco ~ Edu Schwank ~ Stan Wawrinka ~ Dani Gimeno ~ David Marrero ~ Marc Lopez ~ Marco Chiudinelli ~ Marcel Granollers

I miss you on tour, Nors, Bjösse, Simon & Pim Pim
Sommarsverige is offline  
post #457 of 590 (permalink) Old 09-17-2006, 12:38 PM
Registered User
 
Alexiana's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: Germany
Age: 34
Posts: 2,670
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

PimPim

GO TOMMY HAAS
Alexiana is offline  
post #458 of 590 (permalink) Old 09-17-2006, 03:09 PM
Registered User
 
foolish pleasure's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Location: here
Age: 45
Posts: 292
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

thanks for the article birte, here it is bablefished:

Joachim “Pim-Pim” Johansson plays in GLTK: s futureturnering this week. Photo Jan Pettersson

TENNIS's Gothenburg
Quarter finals on the future taking watches (clears nine in GLTK: s hallar) and Pim-Pim begins with a service break and completes with a service ace.

6-1, 6-0 on Juho Paukku gets the Finn that almost ashamed to look during tuft on the road out from banana.

Kul to last back
Pim-Pim looks on Jenny, athletes Kallur and the 24-årige the tennis player's girlfriend, for some mould of approving after the game and Jenny says:
- he thinks that the is correct kul to last in time again, the is noticed each day.

Hangs you with within the tennis?
- Nja, I have tested to play some time, but question myself nothing about the, for I am not at all insätta.
As sport star (this year to and from injured such) knows she however that the road back is long.

That ninth place on världsrankningen as Swedish tennis big promise contained to sow late that pursues two years since is now place 919.
- but I each down on 1250, sows the goes ahead, says Pim-Pim and laughs.

How is the mould now?
- only good believes I. The feels as about I can to play better tennis now than when I where as best earlier, and the is well in one way or another the as is the sense.

Offensive playing style
The arbor operated he the previous summer and after that last winter plockat away a loose cartilage piece in the elbow begun hard rehabilitation training.
- the has gone good everything and I has may adapt the training after who I am. But my playing style, that is offensive and that costs hugely a lot of force, perhaps one will not the woods tennis four, five hours each day without vary more in order to few body to hold together.

När believes you that you can to last back seriously?
- I see myself that back. Not rankningmässigt, but spelmässigt. I have become thousand aisles stronger during detained, concerns me better, returns gooder and takes more correct decisions. Now applies the to play more games and above all to find correct rate.

Opportunity to hit Sarstrand
Against Paukku in GLTK: s future quarter finals each the easy and checked although the small some conscientious aisles.
- I can only play on a way. But we sheep see if the body is prepared on many games now during a week. The each despite all quite long since.

As lottningen is waits now Fristad-sonen Marcus Sarstrand (plays for Sandared) in the semifinal.

Sara beach hit imbued out Daniel Kumlin with 6-2, 6-4 in your quarter finals.
- the becomes an entire other game. Sara beach and Rehnquist (bear) is two tough antagonist that is left, players that are used to wide bigger competitions. But the is clear that I have a good opportunity to hit him, says Pim-Pim.
After Gothenburg, Stockholm waits Open and since further to ATP-tävlingar in Madrid and Paris.
About all goes that the will.

Will play finals
And the hard hitting Johansson longs for out.
- actually. The has been a lot of toils and a lot of pain in 14 months now. I have vomited after training and the is no man does in order to climb to tip 100. I will back to the world halts and play finals, since sheep we to see when the becomes.

What believes you?
- no presentiment, but time's enough. I know that I have there to do and the is the most important.

Pim-Pim product product down on the private member ' s bill bike. After three games on three days is the a must.
- now is the terrible easy to become formal and few training agencies. And I want to very gladly to win the competition so the is best to see over the body.

Likes your tennis
Marcus Sarstrand waits firstly, wide lunch time today.
Since gets the results to speak.

The big scene, before the big audience - becomes again a big challenge.
- trip that I like this, says Pim-Pim short.

Last edited by foolish pleasure; 09-17-2006 at 03:21 PM.
foolish pleasure is offline  
post #459 of 590 (permalink) Old 09-17-2006, 03:29 PM
MTF. Never changes!
 
Kristen's Avatar
 
Join Date: Oct 2003
Location: Sydney
Age: 35
Posts: 10,054
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

Sounds like he could do with some encouragement from his pimsters
Thanks so much for the translation Birte. I feel awful for him

♥ Oliver Marach ~ Jarkko Nieminen ~ Jürgen Melzer ~ Evgeny Korolev ♥
°Koubek_Kubot_Berdych_Söderling_Fyrstenberg_Murray °
°Kunitsyn_Vinciguerra_Klec_Djokovic_Istomin_Paukku _Golubev°

♥Jonas Björkman Jim Thomas♥
Larsson ~ Legner ~ Scheffers ~ Kruszelnicki ~ Cattaneo ~ Jonsson ~ Andersson
Kristen is offline  
post #460 of 590 (permalink) Old 09-21-2006, 09:57 AM
Registered User
 
Alexiana's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: Germany
Age: 34
Posts: 2,670
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <


GO TOMMY HAAS
Alexiana is offline  
post #461 of 590 (permalink) Old 09-25-2006, 08:28 PM
Registered User
 
Join Date: Sep 2004
Age: 38
Posts: 4,238
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

Pimpim won 1st round vs Jesper Brunström 7:6,6:2 (or 7:6,6:4)...

not very big win, cause Jesper Brunström is totally unranked.
Chris-swede is offline  
post #462 of 590 (permalink) Old 09-27-2006, 01:19 PM
Registered User
 
Join Date: Apr 2005
Posts: 101
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

what's match
tutti is offline  
post #463 of 590 (permalink) Old 09-27-2006, 01:22 PM
Registered User
 
Join Date: Apr 2005
Posts: 101
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

i find it
it's Joachim JOHANSSON (SWE) 7-6(4) 6-2 Jesper BRUNSTROM (SWE)
tutti is offline  
post #464 of 590 (permalink) Old 09-27-2006, 08:48 PM
Registered User
 
Join Date: Apr 2005
Posts: 101
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

R2 JOHANSSON, Joachim [7] w.o.NORFELDT, Henrik
R3 Joachim JOHANSSON (SWE) v.Ervin ELESKOVIC (SWE)
tutti is offline  
post #465 of 590 (permalink) Old 09-28-2006, 08:01 PM
Sitzen ist fürn Arsch
 
Björki's Avatar
 
Join Date: Apr 2004
Posts: 50,259
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

1/4 (7)(WC)Joachim Johansson (SWE) d. (2)Ervin Eleskovic (SWE) 6-7(2) 6-3 6-3

EISERN UNION

Bryans || Djokovic || Paire || Rojer || Tecau || Pospisil || Chiudinelli || Verdasco || Simon || Seppi || Leo Mayer

Björkman || Arthurs || Edberg || Nalbandian || Hanley || Rafter
T.Johansson || M.Norman || Aspelin || O. Rochus || Söderling


Björki is offline  
Reply

Quick Reply
Message:
Options

Register NowIn order to be able to post messages on the MensTennisForums.com forums, you must first register.
Please enter your desired user name, your email address and other required details in the form below.

User Name:
Password
Please enter a password for your user account. Note that passwords are case-sensitive.

Password:


Confirm Password:
Email Address
Please enter a valid email address for yourself.

Email Address:
OR

Log-in

Human Verification

In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.Thread Tools
Show Printable Version Show Printable Version
Email this Page Email this PagePosting Rules  
You may post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome